notaris

User login

Vastgoed type: 
Andere
Regio: 
Ninove - Okegem
Type verkoop: 
Openbaar
Vraag- of instelprijs: 
290 000.00 euro

OPENBARE VERKOOP via BIDDIT
van
STAD NINOVE, derde afdeling, GEMEENTE OKEGEM
Een perceel grond, gelegen in de bouwzone, gelegen ter plaatse genaamd “Scheenixberg”, aan de straat genaamd Kattestraat tussen huisnummers 86 en 94, gekadastreerd volgens kadastraal uittreksel van 08/06/2020, sectie A, nummer 150AP0000, voor een oppervlakte van zestien aren drie centiaren en met een oppervlakte volgens meting vijftien aren zes centiaren.
Kadastraal inkomen: tien euro (€ 10,00)

INSTELPRIJS
De instelprijs bedraagt TWEEHONDERDNEGENTIGDUIZEND EURO (€ 290 000,00)

INSTELPREMIE
In afwijking van artikel 15 van de algemene verkoopvoorwaarden wordt er GEEN PREMIE toegekend aan de eerste bieder die bij aanvang van de biedingen een bedrag gelijk aan of hoger dan de instelprijs biedt.

AANVANG EN SLUITING VAN DE BIEDINGEN
De dag en het uur van de aanvang van de biedingen is woensdag 17 februari 2021 om 10.00 uur.
De dag en het uur van de sluiting van de biedingen is donderdag 25 februari 2021 om 10.00 uur, onder voorbehoud van eventuele verlengingen ingevolge de zandloper en/of een algemene storing op het biedingsplatform zoals bepaald in artikel 9 van de algemene verkoopsvoorwaarden.

Foto's: