notaris

User login

Leo Cosyns was sinds 1903 advocaat bij het hof van beroep te Gent toen hij in 1913 benoemd werd tot notaris te Meerbeke. Hij bleef notaris tot zijn overlijden in 1964.

In de 19e eeuw waren ook reeds Joseph Leenaert en Oreste Van der Schueren notaris te Meerbeke, doch verhuisden na enkele jaren praktijk in Meerbeke naar Ninove.

In 1964 werd Romain Poodts benoemd tot notaris te Meerbeke. Hij bleef notaris tot zijn ontslag in 1988. Hij overleed op 21 februari 2002.

Bij Koninklijk Besluit van 30 juni 1988 werd Thierry Van Sinay benoemd tot notaris te Meerbeke (Ninove). De eedaflegging vond plaats op 11 juli 1988, datum waarop hij in functie trad als notaris.  

Notaris Thierry Van Sinay was voor het opnemen van zijn ambt assistent aan de K.U. Leuven.  Hij is thans docent aan deze universiteit voor het vak opstellen van akten en notariële praktijk (zakenrecht en contractenrecht) (partim, samen met notaris Dirk Michiels uit Aarschot).

Thierry Van Sinay is bewaarder der minuten van de notarissen Leo Cosyns en Romain Poodts. De minuten van notaris Leo Cosyns van 1913 tot en met 15 september 1949 werden evenwel, overeenkomstig de wet, gedeponeerd in het rijksarchief te Gent.